met zicht wegvaren
in schemerdonker terug
voelt de avond lang