niet
je afvragen
wie van de kinderen
heeft nu toch die wind gelaten

wel
je afvragen
welke Marietje, Pietje of Allie
zijn er na de vakantie nog in het vervoer