Auteur: Roboodt Kleij

Vakantie#2

nietwakker wordenmet de kinderliedjes oorwurmtingelingeling, ding dong welwakker wordenmet de herinneringkriebel kriebel kriebel, verstoppertje spelen

Vakantie#1

nietje afvragenwie van de kinderenheeft nu toch die wind gelaten welje afvragenwelke Marietje, Pietje of Alliezijn er na de vakantie nog in het vervoer

Weer

watvoor weer ikweet het niet van dat ikweet nietwat voor kleren weer

Smelten

Voordat de telefoon twee keer overgaat, zie ik normaal de voordeur al opengaan en komt Allie met zijn moeder naar buiten. Nu blijft de deur dicht. Zelfs nadat de telefoon…

Telefoon

De kindermuziek wordt onderbroken als mijn telefoon gaat. Die is aangekoppeld op de bluetooth van de radio. Het is Anja van de administratie. Hoi, ik bel je zo terug. Ik…

Kinderliedjes

Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje. Het water stijgt en stijgt en stijgt, totdat je een volle spoelbak krijgt. Blub blub bluppie, hé daar zwemt een…

Nachtzuster

Verschrikt zit ik rechtop in mijn bed. Een harde lang gerekte piep klinkt uit de monitor schuin achter mij. Boven alle andere pieptonen en bliepjes uit. Het is een constante…

Tortelduifjes

Marietje klopt met haar handje op de lege stoel naast haar. Ze ziet Allie en zijn moeder aan komen lopen. Om Allie in de gordel vast te zetten moet ik…

Korte Verhalen

in mijn verhalengraag, liefst zo kort mogelijkspeelt lengte geen rol tegen de waarheidaanschuren mag, als het maargeloofwaardig is door over mijzelfte schrijven in de ik vormis het waar voor mij…